Abonnementsvilkår for mortenhede.dk

Vilkårene er opdateret den 14. april 2021. Disse abonnementsvilkår gælder for alle abonnementer tegnet hos mortenhede.dk.

1. Aftaleindgåelse og kvittering

Når du tegner et abonnement, indgår du en aftale med mortenhede.dk, ejet af Morten Hede (CVR-nr. 30032896). Alle aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

I forbindelse med tegning af et abonnement er det et krav, at du opgiver en gyldig e-mailadresse. Efter hver gennemførte betaling eller ordre modtager du en kvittering via e-mail. Du vil ligeledes modtage vigtige oplysninger om dit abonnement på samme e-mailadresse.

Dit login er udelukkende personligt og må under ingen omstændigheder deles med andre (se også punkt 6 om ophavsret). Derfor skal din e-mailadresse også være personlig og tilhøre dig, uanset om der er tale om et privatabonnement eller erhvervsabonnement.

2. Løbende abonnement

Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges – se pkt. 3. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en periode svarende til den foregående, medmindre andet er nævnt ved købets gennemførsel. Tilbudsperioder (herunder særlige rabatter mv.) kan ikke forlænges – ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til fuld pris.

3. Opsigelse

Dit abonnement kan opsiges ved at logge ind på din brugerprofil på mortenhede.dk, hvor den automatiske fornyelse kan afmeldes. Dit abonnement vil herefter ophøre med udløbet af den indeværende abonnementsperiode.

Du er kun forpligtet til at betale for den periode, som dit abonnement har været aktivt. Der er ingen bindingsperioder, medmindre dette tydeligt fremgår ved købet.

4. Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du har adgang til indholdet. Ved brug af fortrydelsesretten fratrækkes tilbagebetalingen forholdsmæssigt det antal dage, som abonnementet har været aktivt.

Hvis du vil gøre brug af fortrydelsesretten, skal du inden fristens udløb sende en e-mail til mail@mortenhede.dk.

5. Behandling af persondata

De oplysninger, som du afgiver i forbindelse med abonnementstegningen og oprettelsen af din profil, registreres og behandles af mortenhede.dk i henhold til mediets privatlivspolitik.

6. Ophavsret

Din adgang til mortenhede.dk er personlig og må under ingen omstændigheder deles med andre. Dette gælder, uanset om du har tegnet et privatabonnement eller erhvervsabonnement.

Alle udgivelser er ophavsretligt beskyttet og må derfor ikke kopieres eller videregives uden forudgående aftale herom. Enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af materialet må kun finde sted med tilladelse fra Morten Hede eller ifølge aftale med Copydan Tekst & Node.

Virksomheder og institutioner må ligeledes hverken printe eller formidle materiale til brug for virksomhedens medarbejdere eller til kommercielt brug hverken fysisk eller digitalt.

7. Ansvarsfraskrivelse

Morten Hede og mediet mortenhede.dk påtager sig ikke ansvar for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden vis. Det samme gælder ved tab forårsaget af manglende opfyldelse af tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Morten Hede og mediet mortenhede.dk er ikke ansvarlig for fejl eller mangler, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes som forsætlig eller uagtsom. Desuden gælder Købelovens mangelsregler, som finder anvendelse ved forbrugerkøb.

8. Ændring af abonnementsvilkår

Mediet og mediets ejer har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår med mindst én måneds varsel og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Varslinger om ændringer og tilsvarende vigtige servicemeddelelser sendes via den e-mail, som er oplyst i din brugerprofil. Du er derfor ansvarlig for at holde disse kontaktoplysninger opdateret, således at vigtig information fra mortenhede.dk altid kan modtages.

De til enhver tid gældende abonnementsvilkår kan læses på mortenhede.dk/abonnementsvilkaar.

9. Betaling

Betaling for abonnementet sker forud for hver abonnementsperiode. Betalingen sker automatisk ved hjælp af det betalingskort, der er registreret på betalerens brugerprofil. Hvis betalingen ikke kan gennemføres, lukkes adgangen til mediet for den eller de personer, som betalingen vedrører.

10. Abonnementer

Mediet stiller en række abonnementer til rådighed med forskellige priser, betalingsfrekvenser og brugsmønstre. Der er i alle tilfælde tale om privat og personlig brug af abonnementerne, hvilket vil sige, at abonnementet aldrig må deles med andre, og at abonnementet ikke overvejende må benyttes i arbejdsøjemed uden særskilt aftale med mediet.

Hvis en bruger vurderes at benytte abonnementet til andet end privat og personlig brug, forbeholder mediet sig ret til uden varsel af opsige abonnementet. Mediet forbeholder sig desuden retten til at lukke profilen og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misbrug eller misligeholdelse af abonnementsaftalen.

Det er dit ansvar, at dine profiloplysninger er opdaterede, og at dit password er hemmeligholdt og sikkert. Vær opmærksom på, at hvis dine kontaktoplysninger ikke er korrekte, kan du gå glip af vigtig information om ændringer i priser, abonnementsvilkår osv.