Abonnementsvilkår for mortenhede.dk

Vilkårene er opdateret den 7. marts 2021. Disse abonnementsvilkår gælder for alle abonnementer tegnet hos mortenhede.dk.

1. Aftaleindgåelse og kvittering

Når du tegner et abonnement, indgår du en aftale med mortenhede.dk, ejet af Morten Hede (CVR-nr. 30032896).

I forbindelse med tegning af et abonnement er det et krav, at du opgiver en gyldig e-mailadresse. Efter gennemført køb modtager du en kvittering via e-mail, som du bør gemme. Alle aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

Du skal være mindst 18 år for at tegne et abonnement.

2. Løbende abonnement

Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges – se pkt. 3. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en periode svarende til den foregående, medmindre andet er nævnt ved købets gennemførsel. Tilbudsperioder (herunder særlige rabatter mv.) kan ikke forlænges – ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til fuld pris.

3. Opsigelse

Dit abonnement kan opsiges ved at logge ind på din brugerprofil på mortenhede.dk, hvor den automatiske fornyelse kan afmeldes.

Du kan altid opsige dit abonnement til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Efter opsigelse vil du have adgang til mortenhede.dk frem til udløbet af den indeværende abonnementsperiode, hvorefter abonnementet udløber automatisk.

Du er kun forpligtet til at betale for den periode, som dit abonnement har været aktivt.

4. Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor abonnementet begynder. Ved brug af fortrydelsesretten fratrækkes tilbagebetalingen forholdsmæssigt det antal dage, som abonnementet har været aktivt.

Hvis du vil gøre brug af fortrydelsesretten, skal du inden fristens udløb sende en e-mail til mail@mortenhede.dk.

5. Behandling af persondata

De oplysninger, som du afgiver i forbindelse med abonnementstegningen og oprettelsen af din profil, registreres og behandles af mortenhede.dk i henhold til mediets privatlivspolitik.

6. Ophavsret

Din adgang til mortenhede.dk er udelukkende til personlig brug og må under ingen omstændigheder deles med andre.

Alle udgivelser er ophavsretligt beskyttet og må derfor ikke kopieres eller videregives uden forudgående aftale herom. Enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af materialet må kun finde sted med tilladelse fra Morten Hede.

Virksomheder må ikke printe eller formidle materiale til brug for virksomhedens medarbejdere eller til kommercielt brug hverken fysisk eller digitalt.

7. Ansvarsfraskrivelse

Morten Hede og mediet mortenhede.dk påtager sig ikke ansvar for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden vis. Det samme gælder ved tab forårsaget af manglende opfyldelse af tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Morten Hede og mediet mortenhede.dk er ikke ansvarlig for fejl eller mangler, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes som forsætlig eller uagtsom. Desuden gælder Købelovens mangelsregler, som finder anvendelse ved forbrugerkøb.

8. Ændring af abonnementsvilkår

Mediet og mediets ejer har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår med mindst én måneds varsel og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Varslinger om ændringer og tilsvarende vigtige servicemeddelelser sendes via den e-mail, som er oplyst i din brugerprofil. Du er derfor ansvarlig for at holde disse kontaktoplysninger opdateret, således at vigtig information fra mortenhede.dk altid kan modtages.

De til enhver tid gældende abonnementsvilkår kan læses på mortenhede.dk/abonnementsvilkaar.

9. Betaling

Betaling for abonnementet sker forud for hver abonnementsperiode. Betalingen sker automatisk ved hjælp af det betalingskort, der er registreret på betalerens brugerprofil. Hvis betalingen ikke kan gennemføres, lukkes adgangen til mediet for den eller de personer, som betalingen vedrører.

10. Abonnementer

Mediet stiller en række abonnementer til rådighed med forskellige priser, betalingsfrekvenser og brugsmønstre. Der er i alle tilfælde tale om privat og personlig brug af abonnementerne, hvilket vil sige, at abonnementet aldrig må deles med andre, og at abonnementet ikke overvejende må benyttes i arbejdsøjemed uden særskilt aftale med mediet.

Hvis en bruger vurderes at benytte abonnementet til andet end privat og personlig brug, forbeholder mediet sig ret til uden varsel af opsige abonnementet. Mediet forbeholder sig desuden retten til at lukke profilen og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misbrug eller misligeholdelse af abonnementsaftalen.

Det er dit ansvar, at dine profiloplysninger er opdaterede, og at dit password er hemmeligholdt og sikkert. Vær opmærksom på, at hvis dine kontaktoplysninger ikke er korrekte, kan du gå glip af vigtig information om ændringer i priser, abonnementsvilkår osv.

Denne side anvender cookies. Ved brug af hjemmesiden accepterer du samtidig anvendelsen af cookies.  Læs mere